Friday, February 21, 2014

Ketenangan dalam Berkeluarga

"Ketika keluarga kita tenang, maka ada keluarga-keluarga lain yang mendoakan keluarga kita."
saling mendoakan dalam kebaikan,


No comments:

Post a Comment

yuk comment