Sunday, November 2, 2014

Seuntai Hikmah

Kalau hari ini kita tak belajar memetik hikmah, maka perbaikan apa yang akan kita hadirkan di hari esok?

sumber: Mahardika Photograph